Địa chỉ: 142 Trương Vĩnh Ký, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú. TPHCM.

 

Tìm kiếm

16 Tỷ
75 m2
Nhà Đất Mặt tiền
KXĐ
Tân Sơn Nhì
Tân Phú
Ngày đăng: 20/04/2021
6.4 Tỷ
78 m2
Nhà Đất Trong Hẻm
KXĐ
Tân Sơn Nhì
Tân Phú
Ngày đăng: 20/04/2021
5.5 Tỷ
50 m2
Nhà Đất Trong Hẻm
KXĐ
Tân Thành
Tân Phú
Ngày đăng: 20/04/2021
14.5 Tỷ
72 m2
Nhà Đất Mặt tiền
KXĐ
Phú Thạnh
Tân Phú
Ngày đăng: 20/04/2021
11 Tỷ
60 m2
Nhà Đất Mặt tiền
KXĐ
Tân Quý
Tân Phú
Ngày đăng: 20/04/2021
9.3 Tỷ
80 m2
Nhà Đất Mặt tiền
KXĐ
Tân Quý
Tân Phú
Ngày đăng: 20/04/2021
6.4 Tỷ
72 m2
Nhà Đất Trong Hẻm
KXĐ
Phú Thọ Hoà
Tân Phú
Ngày đăng: 20/04/2021
6.9 Tỷ
76 m2
Nhà Đất Mặt tiền
KXĐ
Tân Quý
Tân Phú
Ngày đăng: 20/04/2021
5.2 Tỷ
56 m2
Nhà Đất Trong Hẻm
KXĐ
Hoà Thạnh
Tân Phú
Ngày đăng: 20/04/2021
6.86 Tỷ
107 m2
Nhà Đất Trong Hẻm
KXĐ
Phú Thọ Hoà
Tân Phú
Ngày đăng: 20/04/2021
12 Tỷ
68 m2
Nhà Đất Mặt tiền
KXĐ
Phú Thạnh
Tân Phú
Ngày đăng: 20/04/2021
9.8 Tỷ
89 m2
Nhà Đất Mặt tiền
KXĐ
Hiệp Tân
Tân Phú
Ngày đăng: 20/04/2021