Địa chỉ: 142 Trương Vĩnh Ký, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú. TPHCM.

 

Tìm kiếm

30 Tỷ
256 m2
Nhà Đất Trong Hẻm
KXĐ
Phú Thọ Hoà
Tân Phú
Ngày đăng: 26/01/2021
5.5 Tỷ
76 m2
Nhà Đất Trong Hẻm
KXĐ
Phú Thọ Hoà
Tân Phú
Ngày đăng: 26/01/2021
6.5 Tỷ
40 m2
Nhà Đất Mặt tiền
KXĐ
Tân Thành
Tân Phú
Ngày đăng: 26/01/2021
20 Tỷ
95 m2
Nhà Đất Mặt tiền
KXĐ
Tân Sơn Nhì
Tân Phú
Ngày đăng: 26/01/2021
4.85 Tỷ
68 m2
Nhà Đất Trong Hẻm
KXĐ
Tân Quý
Tân Phú
Ngày đăng: 26/01/2021
11.3 Tỷ
88 m2
Nhà Đất Mặt tiền
KXĐ
Tân Quý
Tân Phú
Ngày đăng: 26/01/2021
6.3 Tỷ
56 m2
Nhà Đất Trong Hẻm
KXĐ
Tân Thới Hoà
Tân Phú
Ngày đăng: 26/01/2021
16.5 Tỷ
144 m2
Nhà Đất Mặt tiền
KXĐ
Phú Thạnh
Tân Phú
Ngày đăng: 26/01/2021
25.5 Tỷ
111 m2
Nhà Đất Trong Hẻm
KXĐ
Tân Thành
Tân Phú
Ngày đăng: 26/01/2021
4.85 Tỷ
64 m2
Nhà Đất Trong Hẻm
KXĐ
Tân Quý
Tân Phú
Ngày đăng: 26/01/2021
3.5 Tỷ
36 m2
Nhà Đất Trong Hẻm
KXĐ
Hiệp Tân
Tân Phú
Ngày đăng: 26/01/2021
9.6 Tỷ
70 m2
Nhà Đất Mặt tiền
KXĐ
Tân Quý
Tân Phú
Ngày đăng: 26/01/2021