Địa chỉ: 142 Trương Vĩnh Ký, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú. TPHCM.

 

Siêu thị địa ốc

7.3 Tỷ
66 m2
Nhà Đất Trong Hẻm
KXĐ
Tân Thành
Tân Phú
Ngày đăng: 01/06/2020
6.4 Tỷ
56 m2
Nhà Đất Trong Hẻm
KXĐ
Tân Thành
Tân Phú
Ngày đăng: 01/06/2020
7.8 Tỷ
66 m2
Nhà Đất Mặt tiền
KXĐ
Phú Thạnh
Tân Phú
Ngày đăng: 01/06/2020
7.9 Tỷ
67 m2
Nhà Đất Mặt tiền
KXĐ
Phú Thạnh
Tân Phú
Ngày đăng: 01/06/2020
2.7 Tỷ
30 m2
Nhà Đất Trong Hẻm
KXĐ
Tân Sơn Nhì
Tân Phú
Ngày đăng: 01/06/2020
3.5 Tỷ
150 m2
Nhà Đất Mặt tiền
KXĐ
Tân Sơn Nhì
Tân Phú
Ngày đăng: 01/06/2020
6.7 Tỷ
143 m2
Nhà Đất Trong Hẻm
KXĐ
Tân Thành
Tân Phú
Ngày đăng: 02/06/2020
7.2 Tỷ
50 m2
Nhà Đất Trong Hẻm
KXĐ
Sơn Kỳ
Tân Phú
Ngày đăng: 02/06/2020
8.95 Tỷ
94 m2
Nhà Đất Trong Hẻm
KXĐ
Sơn Kỳ
Tân Phú
Ngày đăng: 02/06/2020
7.5 Tỷ
98 m2
Nhà Đất Trong Hẻm
KXĐ
Phú Trung
Tân Phú
Ngày đăng: 02/06/2020
4.9 Tỷ
52 m2
Nhà Đất Trong Hẻm
KXĐ
Phú Thọ Hoà
Tân Phú
Ngày đăng: 02/06/2020
5.5 Tỷ
53 m2
Nhà Đất Trong Hẻm
KXĐ
Phú Thọ Hoà
Tân Phú
Ngày đăng: 02/06/2020