Địa chỉ: 142 Trương Vĩnh Ký, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú. TPHCM.

 

Cập nhật Bảng giá đất 63 tỉnh thành giai đoạn 2020 - 2024

Ngày đăng: 28/02/2020 08:43:46 - Lượt xem: 31

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 96/2019 về khung giá đất, UBND các tỉnh xây dựng bảng giá đất của địa phương áp dụng cho giai đoạn 2020 - 2014. Dưới đây là bảng giá đất 63 tỉnh thành mới nhất.

1. Quy định về bảng giá đất

* Bảng giá đất do ai ban hành?

Theo khoản 1 Điều 114 Luật Đất đai 2013, bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành (sau đây gọi chung là UBND cấp tỉnh).

Bảng giá đất được ban hành căn cứ vào nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất (khung giá đất do Chính phủ ban hành). Trước khi ban hành bảng giá đất, UBND cấp tỉnh xây dựng và trình HĐND cùng cấp thông qua.

* Khi nào ban hành bảng giá đất?

Căn cứ khoản 1 Điều 114 Luật Đất đai 2014, bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ. Hiện nay các tỉnh đã ban hành bảng giá đất mới, áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

* Bảng giá đất dùng để làm gì?

Khoản 2 Điều 114 Luật Đất đai 2013 quy định bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau:

- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

- Tính thuế sử dụng đất.

- Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.

- Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

 

bảng giá đất 63 tỉnh thành

Bảng giá đất 63 tỉnh thành mới nhất (Ảnh minh họa)
 

2. Bảng giá đất 63 tỉnh thành mới ban hành

2.1. Các tỉnh Đồng bằng sông Hồng

- Bảng giá đất Thành phố Hà Nội:

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND ban hành bảng giá đất Thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2024.

- Bảng giá đất tỉnh Bắc Ninh:

Quyết định 31/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

- Bảng giá đất tỉnh Hà Nam:

Quyết định 48/2019/QĐ-UBND quy định về tạm thời bảng giá đất giai đoạn năm 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Bảng giá đất tỉnh Hải Dương:

Quyết định 55/2019/QĐ-UBND ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Bảng giá đất tỉnh Hưng Yên:

Quyết định 40/2019/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2024.

- Bảng giá đất Thành phố Hải Phòng: (đang cập nhật)

- Bảng giá đất tỉnh Nam Định:

Quyết định 46/2019/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nam Định áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024.

- Bảng giá đất tỉnh Ninh Bình:

Quyết định 48/2019/QĐ-UBND ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

- Bảng giá đất tỉnh Thái Bình: (đang cập nhật)

- Bảng giá đất tỉnh Vĩnh Phúc: (đang cập nhật)

2.2. Các tỉnh Tây Bắc

- Bảng giá đất tỉnh Lào Cai: (đang cập nhật)

- Bảng giá đất tỉnh Yên Bái:

Quyết định 28/2019/QĐ-UBND quy định bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái.

- Bảng giá đất tỉnh Điện Biên:

Quyết định 53/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Bảng giá đất tỉnh Hòa Bình:

Quyết định 57/2019/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất năm 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

- Bảng giá đất tỉnh Lai Châu: (đang cập nhật)

- Bảng giá đất tỉnh Sơn La:

Quyết định 43/2019/QĐ-UBND ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2024

2.3. Các tỉnh Đông Bắc

- Bảng giá đất tỉnh Hà Giang: (đang cập nhật)

- Bảng giá đất tỉnh Cao Bằng: (đang cập nhật)

- Bảng giá đất tỉnh Bắc Kạn:

Quyết định 31/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

- Bảng giá đất tỉnh Lạng Sơn:

Quyết định 32/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2024.

- Bảng giá đất tỉnh Tuyên Quang: (đang cập nhật)

- Bảng giá đất tỉnh Thái Nguyên:

Quyết định 46/2019/QĐ-UBND ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

- Bảng giá đất tỉnh Phú Thọ: (đang cập nhật).

- Bảng giá đất tỉnh Bắc Giang:

Quyết định 1025/QĐ-UBND về bảng giá đất tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2024.

- Bảng giá đất tỉnh Quảng Ninh: (đang cập nhật)

2.4. Các tỉnh Bắc Trung Bộ

- Bảng giá đất tỉnh Thanh Hoá: (đang cập nhật)

- Bảng giá đất tỉnh Nghệ An: (đang cập nhật)

- Bảng giá đất tỉnh Hà Tĩnh:

Quyết định 61/2019/QĐ-UBND ban hành bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Bảng giá đất tỉnh Quảng Bình:

Quyết định 40/2019/QĐ-UBND quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 - 2024.

- Bảng giá đất tỉnh Quảng Trị:

Quyết định 49/2019/QĐ-UBND ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Bảng giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế:

Quyết định 80/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 05 năm giai đoạn 2020 - 2024.

2.5. Các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ

- Bảng giá đất Thành phố Đà Nẵng: (đang cập nhật)

- Bảng giá đất tỉnh Quảng Nam: (đang cập nhật)

- Bảng giá đất tỉnh Quảng Ngãi: (đang cập nhật)

- Bảng giá đất tỉnh Bình Định: (đang cập nhật)

- Bảng giá đất tỉnh Phú Yên:

Quyết định 53/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2020 - 2024.

- Bảng giá đất tỉnh Khánh Hoà: (đang cập nhật)

- Bảng giá đất tỉnh Ninh Thuận: (đang cập nhật)

- Bảng giá đất tỉnh Bình Thuận: (đang cập nhật)

2.6. Các tỉnh Tây Nguyên

- Bảng giá đất tỉnh Kon Tum:

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Bảng giá đất tỉnh Gia Lai: (đang cập nhật)

- Bảng giá đất tỉnh Đắk Lắk:

Quyết định 28/2019/QĐ-UBND về kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 43/2014/QĐ-UBND quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và quyết định điều chỉnh có liên quan.

- Bảng giá đất tỉnh Đắk Nông: (đang cập nhật)

- Bảng giá đất tỉnh Lâm Đồng: (đang cập nhật)

2.7. Các tỉnh Đông Nam Bộ

- Bảng giá đất TP Hồ Chí Minh:

Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024.

- Bảng giá đất tỉnh Bình Phước: (đang cập nhật)

- Bảng giá đất tỉnh Bình Dương:

Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020 - 2024.

- Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai:

Quyết định 49/2019/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 - 2024.

- Bảng giá đất tỉnh Tây Ninh:

Quyết định 57/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến 2024.

- Bảng giá đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

Quyết định 38/2019/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu định kỳ 05 năm.

2.8. Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

- Bảng giá đất Thành phố Cần Thơ: (đang cập nhật)

- Bảng giá đất tỉnh Long An:

Quyết định 74/2019/QĐ-UBND ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Long An

- Bảng giá đất tỉnh Đồng Tháp:

Quyết định 36/2019/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020 - 2024.

- Bảng giá đất tỉnh Tiền Giang: (đang cập nhật)

- Bảng giá đất tỉnh An Giang:

Quyết định 70/2019/QĐ-UBND ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Bảng giá đất tỉnh Bến Tre:

Quyết định 47/2019/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2024.

- Bảng giá đất tỉnh Vĩnh Long:

Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2020 - 2024.

- Bảng giá đất tỉnh Trà Vinh:

Quyết định 35/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020 - 2024.

- Bảng giá đất tỉnh Hậu Giang: (đang cập nhật)

- Bảng giá đất tỉnh Kiên Giang:

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2020 - 2024.

- Bảng giá đất tỉnh Sóc Trăng:

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 - 2024.

- Bảng giá đất tỉnh Bạc Liêu: (đang cập nhật)

- Bảng giá đất tỉnh Cà Mau:

Quyết định 41/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất tỉnh Cà Mau định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 - 2024.

( Theo luatvietnam )

Tân Phú Land

ĐC: 142 Trương Vĩnh Ký, P.Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP.HCM

Chuyên cung cấp dịch vụ liên quan đến BĐS - www.tanphuland.vn

1. Môi giới BĐS nhà bán, nhà thuê, nhà xưởng

2. Nhận ký gửi đăng quảng cáo BĐS nhà bán, nhà thuê, nhà xưởng

3. Tư vấn pháp lý BĐS

4. Tư vấn vay vốn ngân hàng

5. Nhận hồ sơ Công Chứng, Đóng Thuế, Đăng Bộ, Giải chấp

6. Nhận đo vẽ, tách sổ, gộp sổ

7. Xin giấy phép xây dựng, Hoàn công nhà phố

8. Nhận đóng thuế chuyển đổi mục đích sử dụng

9. Trả lời thông tin quy hoạch nhà phố

10. Nhận vẽ thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất

11. Thi công thiết kế kiến trúc nội ngoại thất

12. Thi công xây dựng nhà phố

Hotline: 0888.79.89.79

Tin tức - Phong thủy

Tăng bảng giá đất 2020 - 2024: Những đối tượng nào bị tác động?

Giai đoạn 2020 - 2024, Hà Nội và TP.HCM đều tăng bảng giá đất từ 15 - 20% so với trước, kéo theo những tác động đến 3 đối tượng tham gia thị trường bất động sản dưới đây:

xem thêm

Video