Địa chỉ: 142 Trương Vĩnh Ký, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú. TPHCM.

 

Hướng dẫn mới Luật nhà ở và Luật kinh doanh BĐS 2014

Ngày đăng: 11/09/2019 14:59:39 - Lượt xem: 106

Trong khi chờ các văn bản hướng dẫn Luật nhà ở 2014 và Luật kinh doanh bất động sản 2014, Bộ xây dựng đã có văn bản hướng dẫn tạm thời  về việc thực hiện 2 Luật này.

 

1. Luật nhà ở 2014

Về sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài

Đối tượng, điều kiện được sở hữu, thời hạn sở hữu, số lượng, loại nhà, khu vực được sở hữu nhà ở, quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở, thủ tục mua bán, thuê mua nhà ở thương mại của tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện theo Luật nhà ở 2014.

 Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của tổ chức, cá nhân nước ngoài được thực hiện theo pháp luật đất đai hiện hành.

Về quản lý, sử dụng nhà chung cư

Việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư để bầu Ban quản trị, công nhận Ban quản trị thực hiện theo Quyết định 08/2008/QĐ-BXD.

Việc phá dỡ, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được thực hiện theo Nghị quyết 34/NQ-CP năm 2007 .

Về việc quản lý, sử dụng nhà ở công vụ

Trình tự, thủ tục bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ thực hiện theo Quyết định 695/QĐ-TTg năm 2013. Nghị định 71/2010/NĐ-CP và Thông tư 01/2014/TT-BXD.  

Về việc bố trí nhà ở tái định cư

Đối tượng, điều kiện được bố trí nhà ở tái định cư, trình tự, thủ tục bàn giao và quản lý, sử dụng nhà ở phục vụ tái định cư thực hiện theo Nghị định 84/2013/NĐ-CP và Thông tư 07/2014/TT-BXD.

Về chính sách nhà ở xã hội

 Đầu tư xây dựng, mua nhà ở thương mại để làm nhà ở xã hội, trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội và quản lý, sử dụng nhà ở xã hội thực hiện theo Nghị định 188/2013/NĐ-CP, Thông tư 08/2014/TT-BXD.

Quản lý, sử dụng nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước thực hiện theo Nghị định 34/2013/NĐ-CP và Thông tư 14/2013/TT-BXD.  

2. Luật kinh doanh bất động sản 2014  

Về việc áp dụng hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản

Các loại hợp đồng mẫu được áp dụng theo các mẫu hợp đồng đã được ban hành kèm theo văn bản quy phạm pháp luật từ trước 01/7/2015. Cụ thể:

- Hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng thực hiện theo Chương V Luật kinh doanh bất động sản 2006.

- Hợp đồng mua bán, thuê nhà ở thì áp dụng theo mẫu theo Thông tư 16/2010/TT-BXD.

- Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư áp dụng theo mẫu theo Thông tư 03/2014/TT-BXD.

- Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất thực hiện theo Chương V Luật kinh doanh bất động sản 2006 và quy định pháp luật đất đai hiện hành.

- Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hay một phần dự án bất động sản thực hiện theo Thông tư 13/2008/TT-BXD.

Về chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn

Nội dung về chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn phải tuân thủ quy định tại Điều 36 Luật kinh doanh bất động sản 2014.

Trình tự, thủ tục và mẫu chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn được thực hiện theo Thông tư 16/2010/TT-BXD.

Về chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Nội dung chuyển nhượng thực hiện theo Điều 59 Luật kinh doanh bất động sản 2014.

Trình tự, thủ tục và mẫu chuyển nhượng thực hiện theo Thông tư 16/2010/TT-BXD.

(Căn cứ Công văn 1436/BXD-QLN năm 2015)

( Nguồn: danluat )

 

TÂN PHÚ LAND

ĐC: 142-179-181 Trương Vĩnh Ký, P.TSN. TP

Chuyên cung cấp dịch vụ liên quan đến BĐS - www.tanphuland.vn

1. Môi giới BĐS nhà bán, nhà thuê, nhà xưởng

2. Nhận ký gửi đăng quảng cáo BĐS nhà bán, nhà thuê, nhà xưởng

3. Tư vấn pháp lý BĐS

4. Tư vấn vay vốn ngân hàng

5. Nhận hồ sơ Công Chứng, Đóng Thuế, Đăng Bộ, Giải chấp

6. Nhận đo vẽ, tách sổ, gộp sổ

7. Xin giấy phép xây dựng, Hoàn công nhà phố

8. Nhận đóng thuế chuyển đổi mục đích sử dụng

9. Trả lời thông tin quy hoạch nhà phố

10. Nhận vẽ thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất

11. Thi công thiết kế kiến trúc nội ngoại thất

12. Thi công xây dựng nhà phố

Hotline: 0888.79.89.79

Tin tức - Phong thủy

Tăng bảng giá đất 2020 - 2024: Những đối tượng nào bị tác động?

Giai đoạn 2020 - 2024, Hà Nội và TP.HCM đều tăng bảng giá đất từ 15 - 20% so với trước, kéo theo những tác động đến 3 đối tượng tham gia thị trường bất động sản dưới đây:

xem thêm

Video